-7%
1.120.000 
-7%
2.600.000 
-27%
730.000 
-23%
990.000 
-13%

Hải Sản Ngộp Tươi

Cua Bắc Mỹ (Ngộp) 0,6-0,8kg-1/Con

450.000 
-12%
1.190.000 
-18%
3.900.000 
-22%
2.100.000 
-12%
1.850.000 
-8%

Hải Sản Ngộp Tươi

Cua Kingrab Ngộp 2-4kg/1con

1.150.000 
-12%
750.000 
-13%
450.000 
-17%
2.080.000 
-10%

Hàng Đông Lạnh

Hải Sâm Khô Canada

1.980.000 
-14%

Hàng Đông Lạnh

Hải Sâm Thịt

1.330.000 
-10%

Nghêu, Sò, Ốc

Hàu Canada 4-5 con/kg

72.000 
-13%
390.000 
-12%

Hải Sản Ngộp Tươi

Ốc Vòi Voi Canada (Ngộp)

300.000 
-13%

Nghêu, Sò, Ốc

Ốc vòi voi đen Canada

690.000 
-22%

Nghêu, Sò, Ốc

Ốc Vòi Voi Vàng Canada

940.000 
-24%
320.000 
-17%
750.000 
-19%

Tôm Các Loại

Tôm càng đỏ Na Uy

930.000 
-21%
1.350.000 
-10%
269.000 
-19%

Hải Sản Ngộp Tươi

Tôm Hùm Alaska Ngộp 1-4con/1kg

650.000 
-32%

Tôm Các Loại

Tôm Hùm Bông 1con/1kg

850.000 
-23%
850.000