Cua, Ghẹ

-27%
-13%

Hải Sản Ngộp Tươi

Cua Bắc Mỹ (Ngộp) 0,6-0,8kg-1/Con

450.000 
-12%
1.190.000 
-18%
3.900.000 
-12%
1.850.000 
-8%

Hải Sản Ngộp Tươi

Cua Kingrab Ngộp 2-4kg/1con

1.150.000 
-12%
-17%
2.080.000