Linh Kiện Máy Tính – Thiết Bị Lưu Trữ NAS Synology – Phân Phối Bởi AnNhien.Co.Ltd

-2%

Thiết Bị Lưu trữ NAS Synology

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS220+

8.650.000 
-3%
19.000.000 
-2%
24.000.000 
-8%
44.000.000 
-6%
26.500.000 
-3%

Thiết Bị Lưu Trữ NAS

Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS220j

5.350.000 
-1%
41.200.000 
-9%
9.800.000 
-7%

Thiết Bị Lưu Trữ NAS

Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS420+

13.500.000 
-6%

Thiết Bị Lưu Trữ NAS

Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS420j

8.800.000 
-6%
13.300.000 
-7%

Thiết Bị Lưu Trữ NAS

Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS720+

12.200.000 
-5%

Thiết Bị Lưu Trữ NAS

Thiết bị lưu trữ NAS Synology DS920+

14.500.000 
-5%

Thiết Bị Lưu Trữ NAS

Thiết Bị NAS Synology DS218play

6.800.000