Hải Sản Ngộp Tươi

-13%

Hải Sản Ngộp Tươi

Cua Bắc Mỹ (Ngộp) 0,6-0,8kg-1/Con

450.000 
-12%
1.850.000 
-8%

Hải Sản Ngộp Tươi

Cua Kingrab Ngộp 2-4kg/1con

1.150.000 
-13%
390.000 
-12%

Hải Sản Ngộp Tươi

Ốc Vòi Voi Canada (Ngộp)

300.000 
-19%

Hải Sản Ngộp Tươi

Tôm Hùm Alaska Ngộp 1-4con/1kg

650.000 
-23%
850.000