3.800.000 
1.250.000 

Ổ Cứng SSD SAMSUNG

Ổ cứng SSD 512GB Samsung PM871b

1.350.000 
2.950.000 

Ổ Cứng SSD AFOX

Ổ Cứng SSD AFOX 240GB Sata 3

600.000 
370.000 
1.280.000 
415.000 
695.000 
420.000 
430.000 
1.090.000 
820.000 
425.000 
699.000 
730.000 
1.330.000 
2.100.000 
790.000 
2.200.000 
-25%
-28%
1.300.000 
-27%
1.100.000 
-19%
1.450.000 
-22%
2.000.000 

Ổ cứng SSD mSATA

Ổ cứng SSD mSATA 128GB

410.000 
1.820.000