Vòng Hạt Đeo Tay

Vòng Hạt San Hô Đen

Vòng đeo tay San hô đen 18li

1.200.000 

Vòng Hạt San Hô Đỏ

Vòng đeo tay San hô đỏ 18li

1.000.000 

Vòng Hạt San Hô Đỏ

Vòng đeo tay San hô đỏ 20li

1.100.000