Tôm Các Loại

-19%

Tôm Các Loại

Tôm càng đỏ Na Uy

930.000 
-21%
1.350.000 
-10%
269.000 
-19%

Hải Sản Ngộp Tươi

Tôm Hùm Alaska Ngộp 1-4con/1kg

650.000 
-32%

Tôm Các Loại

Tôm Hùm Bông 1con/1kg

850.000 
-23%
850.000