Nghêu, Sò, Ốc

-7%
-23%
990.000 
-10%

Nghêu, Sò, Ốc

Hàu Canada 4-5 con/kg

72.000 
-13%
390.000 
-12%

Hải Sản Ngộp Tươi

Ốc Vòi Voi Canada (Ngộp)

300.000 
-13%

Nghêu, Sò, Ốc

Ốc vòi voi đen Canada

690.000 
-22%

Nghêu, Sò, Ốc

Ốc Vòi Voi Vàng Canada

940.000 
-24%
-17%
750.000