Hàng Đông Lạnh

-27%
730.000 
-23%
990.000 
-13%
450.000 
-10%

Hàng Đông Lạnh

Hải Sâm Khô Canada

1.980.000 
-14%

Hàng Đông Lạnh

Hải Sâm Thịt

1.330.000 
-24%
320.000 
-19%

Tôm Các Loại

Tôm càng đỏ Na Uy

930.000 
-10%
269.000