Linh Kiện Máy Tính

VGA Colorful GT710 2G D3-V

1.050.000